Category Archives: Hoạt động

OKVIP Nói Không Với Chất Cấm – Kiến Tạo Môi Trường Làm Việc Lành Mạnh

OKVIP nói không với chất cấm

OKVIP nói không với chất cấm là quy định quan trọng và cũng là mục tiêu chung mà tập đoàn muốn hướng tới để đảm bảo cả sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên. Mặc dù xã hội vẫn còn rất nhiều tệ nạn khó phòng tránh nhưng OKVIP đã thể hiện […]